URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE: Ciśnienie – potencjalne zagrożenie

26_dg01Zbiorniki, kotły i rurociągi będące pod ciśnieniem stwarzają duży potencjał zagrożenia. Wiele eksplozji kotłów parowych z częściowo katastrofalnymi skutkami przyczyniło się w ubiegłym stuleciu do utworzenia naszego przedsiębiorstwa. TÜV AUSTRIA zajmuje się od ponad 130 lat kryteriami bezpieczeństwa w technice urządzeń ciśnieniowych.

Ważne dla naszych klientów są zarówno aspekty bezpieczeństwa, nasza przydatność w zakładzie oraz czynnik ekonomiczny. Kompleksowość zagadnień jak również potencjał zagrożenia powodują, że potrzebny jest partner z bogatym zapleczem doświadczenia i praktyki w zakresie urządzeń ciśnieniowych. Wymagana jest nie tylko kompetencja na wszystkich etapach budowy kotłów i zbiorników, w zakresie inżynierii i techniki gazowej oraz spalania, techniki spawania i materiałowej, ale również know-how przy transporcie gazów, oparów oraz płynów łatwopalnych.

Nasi pracownicy znają normy i przepisy, posiadają niezbędną wiedzę zdobywaną m.in. poprzez kontakty międzynarodowe. Ten ogromny potencjał oraz krajowe i międzynarodowe akredytacje są gwarantem optymalnej współpracy z naszymi klientami zgodnie z zasadą:
Zaufanie jest dobre, TÜV jest lepszy.

 

 

mgr inż. Maciej SKRZYPCZAK
Mobil: +48 669 988 183
E-Mail: pl-skr@tuv.at
mgr inż. Dawid WIESCHALKA
Mobil: +48 604 236 954
E-Mail: pl-wie@tuv.at
mgr inż. Łukasz WARZYŃSKI
Mobil: +48 606 437 533
E-Mail: pl-war@tuv.at