BADANIA METODĄ EMISJI AKUSTYCZNEJ: Szeroki zakres zastosowania

215_wp02d

Kulowe zbiorniki na gazW ramach konwencjonalnych badań podczas pierwszego odbioru i kolejnych, zbiorniki kulowe poddawane są próbie wodnej. Oznacza to, że oprócz obciążenia ciśnieniowego, obciążeniu poddane zostają również podpory, co nie ma miejsca podczas normalnej pracy. Nawet jeśli podczas próby pojawi się pęknięcie, istnieje taka możliwość, że może zostać nie zauważone i prowadzić do dalszych problemów, w kolejnej fazie użytkowania.

Jedyną znaną i bezpieczną alternatywą jest próba ciśnieniowa w postaci badania za pomocą Emisji Akustycznej (AE).

Próba ciśnieniowa może być przeprowadzona z medium, którym jest wypełniony zbiornik. Zaletą dla klienta jest: bezpieczeństwo i zmniejszenie kosztów.

Spośród wielu różnych projektów, jesteśmy dumni z przeprowadzenia badań największego na terytorium UE kulowego zbiornika (średnica 40m), gazu ziemnego w Berlinie.

 

Reaktory w przemyśle chemicznym i petrochemicznym

Większość konwencjonalnych metod kontroli wymaga kosztownego zatrzymania instalacji w celu przeprowadzenia badań. W niektórych przypadkach zatrzymanie i otwarcie reaktora może zniszczyć znajdujący się tam katalizator. Próba szczelności przeprowadzona podczas pracy zbiornika, możne znacznie obniżyć koszty inspekcji. Dlatego, ta metoda badania, która będzie ujęta w przyszłych normach CEN staje się bardziej konkurencyjna.

Cylindry suszące dla przemysłu papierniczego

Cylindry suszące używane w maszynach papierniczych są urządzeniami ciśnieniowymi i w konsekwencji muszą być poddawane regularnym badaniom (próba wodna i badania wewnętrzne). Te wymagania nie mogą być spełnione z przyczyn ekonomicznych (zatrzymanie produkcji) oraz z przyczyn technologicznych (utrata kolistości cylindra oraz bicie).

Jedyną alternatywę stanowi połączenie badania metodą AE wraz z próbą ciśnieniową. Oznacza to znaczne zmniejszenie kosztów w przemyśle papierniczym oraz zagwarantowanie dalszego użytkowania cylindrów suszących. Od roku 1993 TÜV AUSTRIA systematycznie i atrakcyjnie cenowo, przeprowadza badania w zakresie bezpieczeństwa na tego typu cylindrach.