BADANIA METODĄ EMISJI AKUSTYCZNEJ: Płaskodenne zbiorniki magazynowe

214_wp02c

Płaskodenne zbiorniki magazynowe o pojemności do 150.000 m³ znajdują zastosowanie na całym świecie. Jednakże płaskie powierzchnie dna zbiorników nie są dostępne dla oględzin wizualnych ani z zewnątrz, ani z wewnątrz. Aby nie doszło do zanieczyszczenia środowiska przez niewykrytą nieszczelność, takie zbiorniki muszą być poddawane kontrolom w określonych odstępach czasu. Konwencjonalna metoda badania wymaga opróżnienia, otwarcia i wyczyszczenia zbiornika w celu wewnętrznych oględzin wizualnych. Taka metoda jest czasochłonna, poza tym zbiorniki w tym czasie są wyłączone z eksploatacji.

 

Dzięki badaniom przy pomocy emisji akustycznej możliwe jest sprawdzenie den zbiorników pełnych i nie wyłączanych z eksploatacji, pod kątem wycieków i ognisk korozji. Dzięki w/w metodzie badań można rozpoznać nie tylko obecność, ale również i położenie nieszczelności. Niezawodność uzyskanych informacji jest wyższa aniżeli pozyskanych podczas normalnego badania i wizualnych oględzin wewnętrznych.

W celu przeprowadzenia badania należy na zewnętrznej powierzchni zbiornika rozłożyć równomiernie sensory O ile jest możliwe, sensory powinny być umieszczone również wewnątrz zbiornika. Podczas pomiaru – kilka godzin – poziom cieczy musi być utrzymywany na najwyższym poziomie. Emitowane sygnały akustyczne pochodzące od istniejących wycieków i/lub korozji są zapisywane. Na podstawie chwilowych sygnałów oraz czasu rozchodzenia się impulsów w materiale, w odniesieniu do przekroczenia wartości progowej i/lub korelacji krzyżowej, można ustalić istnienie i lokalizację źródła dźwięku.

W roku 1980 TÜV AUSTRIA rozpocząl stosowanie w/w metody badania i od tego czasu jest ona nieustannie udoskonalana. Dotychczas zbadano setki zbiorników o średnicy do D < 100 m. Szczególnie, przy zastosowaniu dwóch metod badań w kombinacji (przekroczenie wartości progowej i korelacja krzyżowa), można stwierdzić wycieki i inne potencjalne zagrożania.

Dokładność wskazań miejsc potencjalnych wycieków wynosi ± D / 10 dla zbiorników z wieloma istalacjami wewnętrzymi (np. instalacje grzewcze) i ± D / 20 bez instalacji wewnątrznych (gdzie D jest średnicą zbiornika). W Austrii badanie szczelności płaskich zbiorników magazynowych przy pomocy badań emisji dźwięku zgodnie z rozporządzeniem dot. magazynowania łatwopalnych płynów jest uznaną urzędowo metodą badania.