BADANIA METODĄ EMISJI AKUSTYCZNEJ: Organizacja badawcza metodą AE: TÜV AUSTRIA – twoja skuteczna organizacja badawcza

Ze względu na wieloletnie doświadczenie w badaniach metodą Emisji Akustycznej mamy doświadczenie w następujących obszarach:

 • 154_wp02brównoległe badanie metodą AE podczas pierwszej próby ciśnieniowej (także gazowej),
 • równoległe badanie metodą AE podczas regularnych prób ciśnieniowych zbiorników na gaz lub wodę,
 • badania szczelności metodą AE podczas prób ciśnieniowych,
 • badania szczelności metodą AE podczas normalnej pracy.

W zakresie obszernych badań, eksperci TÜV AUSTRIA zbadali kilkaset dużych urządzeń ciśnieniowych, takich jak:

 • kulowe i cylindryczne zbiorniki gazu ziemnego,
 • reaktory w przemyśle chemicznym i petrochemicznym,
 • cylindry suszące dla przemysłu papierniczego,
 • reaktory, filtry i zbiorniki w urządzeniach rektyfikacji powietrza ciekłego
 • zbiorniki na wodór, węgiel i gaz płynny,
 • piece hartownicze,
 • autoklawy do sterylizacji,
 • komory dekompresyjne oraz zbiorniki na nadciśnienie.

Ponadto, zostało przeprowadzonych mnóstwo badań na następujących komponentach, jak np.:

 • naziemne i podziemne zbiorniki gazu ciekłego o pojemności do 2 ton,
 • butle gazowe i zbiorniki hydrauliczne.

Ze względu na wady ciśnieniowej próby wodnej, w ciągu ostatnich 20 lat wzrosła liczba prób ciśnieniowych gazowych. Dzięki postępowi w przetwarzaniu danych (przekazywanie online wyników badań), stało się możliwe badanie mediów ściśliwych. Priorytetem równoległej kontroli za pomocą badania AE podczas próby ciśnieniowej, jest uniknięcie ewentualnego uszkodzenia elementów.

W obszarze badań nieszczelności, do najbardziej popularnych można zaliczyć:

 • zbiorniki płaskodenne,
 • rurociągi dalekiego zasięgu,
 • rurociągi morskie,
 • systemy rurociągów na rafineriach i w zakładach chemicznych,
 • zbiorniki ciśnieniowe, jak np.: wymienniki ciepła.

Badanie zbiorników na gaz ciekły – wyzwanie dzisiejszych czasów.

Małe zbiorniki na gaz ciekły, o pojemności do 2 t, są poddawane zwykle konwencjonalnej próbie wodnej. Może to prowadzić do poważnych problemów podczas próby, lub podczas dalszej eksploatacji. Dlatego TÜV AUSTRIA opracowała specjalną, opatentowaną metodę badania w latach 1991- 1992. Wzrost ciśnienia przeprowadza się wraz ze znajdującym się w zbiorniku medium. Od momentu uzyskania autoryzacji w 1993r., rocznie zostaje zbadanych około 1000 zbiorników. Oprócz zmniejszenia o połowę kosztów badania, jest ona korzystniejsza dla środowiska, ponieważ nie dochodzi do zanieczyszczenia wody i nie ma gazów resztkowych. Od 1997 roku, we współpracy z TÜV AUSTRIA jednostki badawcze w Niemczech i we Francji wykonują tego typu badania.