BADANIA METODĄ EMISJI AKUSTYCZNEJ: ALARM

216_wp02e

ALARM-Badanie za pomocą świni metodą emisji akustycznej w celu zlokalizowania nieszczelności i rejestracji wyników

Alarm – (niem. Akustischer Leckage Auffindungs – und Registrierungs Molch) – Akustyczne zlokalizowanie nieszczelności i rejestracja wyników.

Transport zanieczyszczających wodę cieczy, jak na przykład związki węglowodorowe, wiąże jest z dużym ryzykiem. Pojawienie się nieszczelności, na rurociągach transportujących ciecze, nie oznacza tylko utraty produktu, lecz również istnieje ryzyko zanieczyszczenia środowiska.

Powszechnie stosowana metoda badania pozwala na wykrycie korozji i/lub wzdłużnych pęknięć, nie nadaje się jednak do zbadania szczelności rurociągu, dlatego też rozpoczęto pracę nad zastosowaniem innych rozwiązań.

Przy zastosowaniu badania metodą EA – emisji akustycznej, wykryte zakłócenia, są rejestrowane za pośrednictwem czujników elektrycznych. Wraz z osłabieniem sygnału pochodzącego od źrodła, niezwykle trudne i kosztowne a czasem wręcz nie możliwe jest zapisanie zarejestrowanych wyników za pomocą zainstalowanych czujników. Metoda AE oparta na korelacji krzyżowej, jest z sukcesem stosowana przez TÜV AUSTRIA przy maksymalnych odległościach 600 – 800m. Dalszy rozwój tej technologii stanowi jedyną skuteczną alternatywę.

Współpraca OMV AG i TÜV AUSTRIA zaowocowała opracowaniem metody „ALARM” – Akustyczne zlokalizowanie nieszczelności i rejestracja wyników.

Zalety inteligentnej świni:

  • Inteligentna świnia nie potrzebuje żadnego przewodu zasilającego,
  • Urządzenie pomiarowe wyposażono w układ zasilania, sensory, zespół zapisywania, przechowywania i obróbki danych,
  • Badająca świnia jest umieszczana jest w rurociągu wraz z transportowanym medium, w zależności od wielkości na okres od 24 h do 100 h,
  • Zakres badania w zależności od średnicy rurociągu wynosi Ø=100÷450 mm (4“–18“),
  • Najmniejszy wykrywalny współczynnik szczelności wynosi 10l.h-1, mierzony w wywierconym otworze (najgorszy przypadek) i może osiągnąć 5 l.h-1 dla optymalnych warunków brzegowych.
  • Za pomocą drogomierza kołowego można uzyskać dokładność położenia 0,5% odległości, pomiędzy fałszywym i naturalnymi znacznikami.
  • Możliwy jest rejestr gradientu ciśnienia i temperatury na całej długości rurociągu.

Dotychczas sprawdzono z powodzeniem ponad 100 rurociągów metodą „ALARM”.