EMISJA AKUSTYCZNA: Badanie za pomocą Emisji Akustycznej – Nowoczesna Alternatywa

152_wp02aBadanie za pomocą Emisji Akustycznej – Nowoczesna Alternatywa

Badanie za pomocą emisji akustycznej (AE) jest jedną z metod badań nieniszczących pozwalającą zlokalizować uszkodzenia i wycieki występujące w urządzeniach ciśnieniowych. Pozwala na uzyskanie ogólenego poglądu na fizyczny stan oraz gęstośc badanej konstrukcji.

Detekcja i lokalizacja istniejących niezgodności oraz możliwych wycieków dokonywana jest w oparciu o podstawowe zasady fizyki. Metoda ta może być stosowana w przemyśle dzięki współczesnym możliwościom rejastracji i przetwarzania danych.

Już nasi przodkowie, zajmujący się kowalstwem w starożytnym świecie zdawali sobie sprawę, że metale poddane obciążeniu, gięciu lub ciśnieniu, generują fale dźwiękowe i dzieki temu potrafili zapobiec przeciążeniu elementu. Istnienie defektów lub nieciągłości w materiale skutkuje emisją fali dźwiękowej. Po wprowadzeniu energii wejściowej, pojawiają się impulsy dźwiękowe. Energia wyjściowa jest rejestrowana przez czujniki położone na powierzchni badanego elementu

Źródło dźwięku jest umieszczone zgodnie z chronologicznimi pomiarami impulsów z wykorzystaniem algorytmu. Dlatego emisja akustyczna jest idealną metodą kontroli większych zbiorników ciśnieniowych. Ze względu na otrzymywane wyniki, tylko wybrane powierzchnie muszą być poddane dodatkowym badaniom nieniszczącym.

Jedną z najbardziej istotnych zalet emisji akustycznej jest możliwość badania urządzeń ciśnieniowych i zbiorników magazynowych pod kątem wycieków i korozji, bez konieczności zatrzymywania urządzenia, np. podczas pracy.

Zbiorniki i rurociągi nie muszą zawsze być wyłączone z użytku. W wielu przypadkach wiarygodność informacji uzyskanych z badania za pomocą emisji akustycznej, jest wyższa niż próby ciśnieniowej lub badań wizualnych wewnętrzej powierzchni zbiornika. Ta wszechstronna metoda oparta na wysokiej wiedzy technicznej jest kombinacją najwyższego poziomu bezpieczeństwa i optymalnych możliwości technicznych.

TÜV Austria stosuje emisję akustyczną od lat siedemdziesiątych, ciągle rozwija i udoskonala tą metodę badań. TÜV AUSTRIA odgrywa w tej dziedzinie wiodącą rolę w Europie i jest kompetentnym partnerem w zakresie efektywnego zarządzania systemem badań za pomocą emisji akustycznej.
TÜV AUSTRIA SERVICES: Schallemissionsprüfung, Pipeline Molch Prüfung