Systemy – Certyfikacja ISO, OHSAS

systemzertifizierung_120

Certyfikacja ISO, certyfikacja OHSAS, certyfikacja SCC

Certyfikujemy systemy zarzadzania:

 • jakością wg ISO 9001
 • środowiskowego wg ISO 14001
 • bezpieczeństwem i higieną pracy wg OHSAS 18001 oraz PN-N-18001
 • energią wg ISO 50001
 • jakością na potrzeby kształcenia wg ISO 29990
 • bezpieczństwem żywnosci wg ISO 22000
 • bezpieczeństwem, ochroną zdrowia i środowiskiem wg standardu SCC* / SCC** / SCC petro / SCP

Świadczymy usługi certyfikacji według określonych dyrektyw oraz przepisów.

 • EN ISO 3834 – 2, 3, 4 – Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych – Zakłady wykonujące prace spawalnicze
 • 97/23/EG – systemu zapewnienia jakości producent materiałów i urządzeń ciśnieniowych
 • AD-2000 HP0; HP7/1; HP8/1; W0 – Przepisy niemieckie dotyczące wytwarzania urządzeń ciśnieniowych
 • §14 –Wytwórca produkujący urządzenia cisnieniowe na rynek austriacki
 • 1999/36/EG – producent zbiorników przenośnych
 • 2009/105/EG – Proste zbiorniki ciśnieniowe
 • EN 1090 EXC 2, 3, 4 – Zakładowa kontrola produkcji – Wytwórca konstrukcji stalowych.
 • DIN 18800 Cz.7 Klasa B, C, D, E – Wytwórca konstrukcji stalowych
 • EN 15085 Klasa CL1, CL2, CL3, CL4 – Wytwórca spawanych elementów pojazdów szynowych (dawniej uznania wg DIN 6700)
 • 89/106/EG + EN 13479 (producent materiałów dodatkowych do spawania).

Prowadzimy badania, nadzory produkcyjne i odbiory techniczne wg dyrektyw:

 • 97/23/WE – urządzenia ciśnieniowe na znak CE – kotły parowe, zbiorniki ciśnieniowe, rurociągi, oprzyrządowania zabezpieczającego;
 • 87/404/WE – proste zbiorniki ciśnieniowe na znak CE
 • 1999/36/WE – zbiorniki przenośne na znak Π – zbiorników, beczek, zbiorników kriogenicznych, wiązek butli, cystern, części oprzyrządowania (armatury)