Certyfikacja systemu zarządzania

Certyfikacja systemu zarządzania to procedura, której efektem ma być uniezależnienie danej instytucji od innych podmiotów (dostawcy, organizacji i tym podobne) i pisemne potwierdzenie, że oferowany przez nią wyrób (usługa) przeszedł wymaganą prawnie identyfikację i jest zgodny z obowiązującymi w tym zakresie normami. Certyfikacja systemu zarządzania związana jest z pewnego rodzaju audytem, tak zwanym audytem certyfikującym. TÜV AUSTRIA posiada uprawnienia towarzystwa certyfikacyjnego, dzięki któremu może przeprowadzać takie procedury.

Oferowana przez TÜV AUSTRIA certyfikacja systemu zarządzania dotyczy czterech zagadnień: systemu jakości, towaru, usług oraz pracowników. Proces przygotowania do tej procedury jest bardzo długotrwały: możne trwać nawet kilka lat. Składają się na niego trzy etapy: stworzenie, wdrożenie oraz zachowanie systemu zarządzania. W certyfikacji systemu zarządzania bardzo ważne jest postępowanie w zgodzie z przyjętym planem: harmonogram wdrażania systemu musi być realizowany sukcesywnie, punkt po punkcie.

Certyfikacja systemu zarządzania jest procesem, którego efekt to otrzymanie przez instytucję czy też firmę certyfikatu zgodności z normą ISO – jest to certyfikat przyznawany na kilka lat, w związku z tym firma jest zobowiązana do regularnego przeprowadzania audytów kontrolnych.