Certyfikacja ISO 9001

ISO 9001 to międzynarodowa norma która określa wymagania, jakie musi realizować system zarządzania jakością w każdej organizacji. Certyfikacja ISO 9001 to jedna z procedur świadczonych przez TÜV AUSTRIA, która polega na rozpoczęciu w instytucji wdrażania tej normy, przeprowadzenie całej procedury i potwierdzenie jej przyznaniem specjalnego certyfikatu.

Certyfikacja ISO 9001 to proces, który wymaga czasu – trzeba krok po kroku wprowadzać w życie wszystkie zadania i postanowienia zawarte w harmonogramie certyfikacji. Procedura ta, mimo że czasochłonna i wymagająca wiele pracy, jest opłacalna: instytucja, która przejdzie certyfikację, staje się wiarygodnym, bo sprawdzonym, partnerem biznesowym. Dzięki certyfikacji ISO 9001 prowadzonej przez TÜV AUSTRIA wiele polskich firm poprawiło swoją pozycję na rynku i pozyskało dużo zagranicznych kontraktów.

Certyfikacja ISO 9001 jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych na całym świecie: co roku wydaje się około miliona certyfikatów, które potwierdzają zgodność systemów zarządzania jakością z normą ISO 9001.