Szkolenia biznesowe

Rozwijanie kompetencji interpersonalnych i potencjału pracowników to znakomita inwestycja. Umiejętności społeczne pomagają w osiąganiu oczekiwanej skuteczności, celów, rozwijaniu
i podtrzymywaniu dobrych relacji z zespołem oraz partnerami biznesowymi. Choć często bywają niewymierne, stanowią jeden z kluczowych elementów kompetencji zawodowych.

Przykłady obszarów, w których realizujemy szkolenia:

  • efektywna komunikacja,
  • budowanie zespołu,
  • profilaktyka wypalenia zawodowego,
  • rozmowy oceniające i dyscyplinujące,
  • mobbing i dyskryminacja,
  • kreatywność w działaniu,
  • motywowanie pracowników.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani szkoleniami biznesowymi, zapraszamy do kontaktu:

mgr inż. Andrzej FEDEROWICZ-SZARY
Mobil: +48 660 443 189
E-Mail: pl-fed@tuv.at