TÜV AUSTRIA – SZKOLENIA SCC i CERTYFIKAT SCC

Szkolenia SCC Katowice

SCC (ang. Safety Certificate Contractors) – jest to powszechnie obowiązująca procedura certyfikowania systemów zarządzania bezpieczeństwem.
Uznany system w Unii Europejskiej ( m.in. w Niemczech, Austrii, Belgii, Holandii, Luksemburgu, Szwajcarii).
Cel szkolenia SCC to ustawiczne poprawianie warunków bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska po stronie wszystkich zaangażowanych przedsiębiorstw i pracowników.

Grupy docelowe:

 • kontraktorzy / firmy wykonawcze
 • agencje pośrednictwa pracy
 • osoby fizyczne chcące podwyższyć swoje kwalifikacje w zakresie ochrony zdrowia i środowiska

Branże uwrażliwione na tematykę bezpieczeństwa:

 • przemysł olei mineralnych
 • przemysł budowalny
 • przemysł petrochemiczny
 • przemysł chemiczny
 • przemysł papierniczy
 • budowa elektrowni i zakładów energetycznych

Korzyści dla zleceniodawców:

 • poprawa wizerunku przedsiębiorstwa
 • redukowanie po stronie zleceniodawcy kosztów wynikających ze skutków zaistniałych wypadków
 • pozytywny wpływ na zachowania pracowników w zakresach: BHP, ochrony zdrowia i ochrony środowiska
 • przydatne kryterium przy wyborze wykonawców
 • poprawa organizacji pracy, bezpieczeństwa prawnego, oraz obowiązku dokumentowania
 • redukcja pośrednich i bezpośrednich kosztów przed i po wypadkach
 • kompatybilność z systemami jakości (EN ISO 9000 oraz kolejne, EN ISO 14001)
 • wzmocnienie motywacji u pracowników
 • preferowany dostawca
 • korzyści w zakresie konkurencyjności

 

Termin – do indywidualnego ustalenia z klientem.

Czas trwania szkolenia: 2 dni wraz z egzaminem. Możliwość otrzymania certyfikatu w dniu egzaminu. Na życzenie wydajemy również paszport SCC.

Ważność certyfikatu / paszportu: 10 lat

Zapewniamy wysoką jakość szkolenia, potwierdzoną wysoką zdawalnością. Kursanci podczas szkolenia dostają niezbędne pomoce naukowe, a po zdanym egzaminie certyfikaty SCC (w wersii angielskiej lub niemieckiej) oraz paszporty bezpieczeństwa SCC.

 

Szkolenia SCC Katowice – szkolenie SCC i egzamin SCC odbywają się na bieżąco w naszej siedzibie w Katowiach.
Szkolenia SCC w Polsce – szkolenie SCC i egzamin SCC możemy zorganizować i przeprowadzić w dowolnym miejscu w kraju, po wcześniejszym ustaleniu. Oferta dotyczy zorganizowanych grup.

Szkolenia SCC Warszawa – szkolenie SCC i egzamin SCC organizowane są również w ośrodku szkoleniowym Delphi w Warszawie

 

Kontakt:
e-mail:scc@tuv-austria.pl

 

  mgr inż. Andrzej FEDEROWICZ
Mobil: +48 660 443 189